Lông gà bị xoăn? Khám phá cách chăm sóc sai cách hay do di truyền

Long ga bi

Bạn có đang gặp tình trạng “lông gà bị xoăn?”. Phần xoăn chủ yếu là ở bờm hoặc toàn bộ cơ thể? Nhiều kê sư cho rằng lông xoăn là do chăm không đúng cách, chế độ dinh dưỡng không phù hợp? Một số khác phản bác cho rằng do di truyền? Nếu bạn biết …Đọc Tiếp

Lông gà bị xoăn – Chăm sóc sai cách hay do di truyền?

Lông gà bị xoăn – Chăm sóc sai cách hay do di truyền?

Bạn có đang gặp tình trạng “lông gà bị xoăn?”. Phần xoăn chủ yếu là ở bờm hoặc toàn bộ cơ thể? Nhiều kê sư cho rằng lông xoăn là do chăm không đúng cách, chế độ dinh dưỡng không phù hợp? Một số khác phản bác cho rằng do di truyền? Nếu bạn biết …Đọc Tiếp