Gà mái có cựa là tốt hay xấu? Có nên lựa chọn để phối giống không?

Gà mái có cựa là tốt hay xấu? Có nên chọn để phối giống ?

Gà mái có cựa vốn dĩ là trái với tự nhiên. Chỉ có gà trống mới có cựa, mào và có thể gáy. Nếu gà mái có những hiện tượng trên là tốt hay xấu? Vậy có nên lựa chọn để phối giống không? Xem trực tiếp bóng đá Vì sao gà mái có cựa? …Đọc Tiếp

Gà mái có cựa là tốt hay xấu? Có nên lựa chọn để phối giống không?

Gà mái có cựa là tốt hay xấu? Có nên lựa chọn để phối giống không?

Gà mái có cựa vốn dĩ là trái với tự nhiên. Chỉ có gà trống mới có cựa, mào và có thể gáy. Nếu gà mái có những hiện tượng trên là tốt hay xấu? Vậy có nên lựa chọn để phối giống không? Hightlight bóng đá Vì sao gà mái có cựa? Gà mái …Đọc Tiếp