Cách chọn Chọn gà đá tốt với vảy yếm tâm

Cách chọn Chọn gà đá tốt với vảy yếm tâm

Vảy gà tam tài đại giáp là vảy rất tốt. Gà có vảy này ra đòn dữ dằn, mà đâm chém cũng xuất sắc. Nếu ba vảy này liền nhau một liên giáp thì có có tên là tam tài đại liên giáp, tốt hơn tam tài đại giáp.

Chọn gà đá tốt với vảy yếm tâm. Vảy yếm tâm còn có tên là giác yên, có nơi gọi là ẩn tinh, là vảy rất hiếm và ít có. Vảy này nhỏ, đóng sát chậu, phải bẻ cong ngón chúa mới thấy. Gà đá có vảy này đá xuất sắc.

Vảy án vân

Vảy gà án vân đóng hàng vảy thứ nhì tính từ gối xuống, tức là nằm dưới vị trí của án thiên. Giá trị của vảy cũng tương đương với án thiên, nên rất quí chỉ gà dữ mới có

Cách chọn Chọn gà đá tốt với vảy yếm tâm

Vảy hoa thị

Vảy gà hoa thị là quí, chỉ có ở gà dữ. Gà có vảy này đá hay. Vảy phải rõ từng cánh nhỏ, bố trí như một cái hoa thị. Nếu không thì là nát gối, bỏ đi.

Cách chọn Chọn gà đá tốt với vảy yếm tâm

Vảy tam tài

Vảy gà tam tài đại giáp là vảy rất tốt. Gà có vảy này ra đòn dữ dằn, mà đâm chém cũng xuất sắc. Nếu ba vảy này liền nhau một liên giáp thì 11ó có tên là tam tài đại liên giáp, tốt hơn tam tài đại giáp.

Cách chọn Chọn gà đá tốt với vảy yếm tâm

Vảy xuyên đao

Vảy gà xuyên đao tam tài là vảy quí hiếm. Nếu vảy này đóng ngay cựa thì gà hay đâm, mà dá cũng dữ. Vảy này rất dữ, gặp liền tránh.
Cách chọn Chọn gà đá tốt với vảy yếm tâm

 

Xem thêm :

Đánh giá
Chia sẽ